Aviso legal y Política de Privacidad

Home/Avís legal
Avís legal 2017-03-11T12:05:14+01:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Fundació Salut i Comunitat informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin mitjançant el formulari a l’efecte o mitjançant el correu electrònic que apareixen com a contacte a la web, seran incloses en un fitxer anomenat PETICIONS D’INFORMACIÓ WEB del qual és responsable la Fundació Salut i Comunitat, la finalitat és la gestió administrativa de les dades de les persones que es posen en contacte amb l’entitat a través de la pàgina web. Les dades proporcionades no seran cedides a tercers, excepte autorització expressa del propi usuari o s’emmarqui dins del que preveu la legislació vigent. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Salut i Comunitat, mitjançant escrit on haurà d’indicar en la seva sol·licitud quin dret pretén exercitar, adjuntant còpia del seu DNI o equivalent, indicant el seu domicili a efectes de notificació, data i signatura. En el cas que la sol·licitud sigui realitzada pel representant legal de l’interessat, haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI d’ambdós, així com els poders o document autèntic que acreditin la representació.

El fet de proporcionar dades mitjançant els formularis de la pàgina web, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui quina informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació la nostra política de privacitat.

1. Titularitat

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que el present Avís Legal regula l’ús d’aquesta pàgina web del CENTRE ESPECIALITZAT EN EL TRACTAMENT DE LES ADDICCIONS, propietat de la FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT, entitat sense ànim de lucre, registrada amb el núm 08/325 a l’Alt Protectorat de Fundacions de l’Estat, i amb domicili social a Alí-Bei, 25, 3er CP 08010 Barcelona, tel. 93 244 05 70 i correu electrònic fsyc@fsyc.org.

2. Ús de la pàgina web

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest Avís Legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ella, per a fins contraris a la Llei o amb vulneració del que preveu la legislació vigent, en aquest Avís Legal, en els bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets d’altres usuaris o de tercers.

L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es continguin en aquesta web, així com no obstaculitzar l’accés a altres usuaris, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius d’anàloga naturalesa, que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Fundació Salut i Comunitat o tercers.

L’usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material als quals pugui accedir a través d’aquesta web.

3. Responsabilitat

3.1 En l’accés a la pàgina web

La Fundació Salut i Comunitat podrà interrompre l’accés al seu pàgina web, per tal de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

La Fundació Salut i Comunitat no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquesta web per part de l’usuari o tercers.

3.2 En els enllaços o links

Aquesta pàgina web conté enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web.

La Fundació Salut i Comunitat s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant això, per tal de protegir els nostres usuaris, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, la Fundació Salut i Comunitat actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir l’enllaç corresponent.

Es prohibeix que aquesta pàgina web sigui accessible mitjançant links d’altres pàgines, llevat autorització o que es tracti d’un enllaç per motius professionals o informatius, i sempre que no vulnerin els drets o menyscabin la imatge d’aquesta empresa.

3.3 En el funcionament de la pàgina web

La Fundació Salut i Comunitat vetllarà pel bon funcionament d’aquesta pàgina web i adoptarà les mesures necessàries per evitar qualsevol dany o pèrdua que passés per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, i de qualsevol intromissió il·legítima.

3.4 En la utilització de la pàgina web

L’usuari és l’únic responsable de les seves pròpies accions en la utilització d’aquesta pàgina web, i en cap cas es podrà responsabilitzar a la Fundació Salut i Comunitat de les conductes, termes, expressions, si s’escau, ni en definitiva, de qualsevol actuació que faci l’usuari.

L’usuari incomplidor de les presents normes serà responsable de les seves actuacions a través d’aquesta web, i serà al seu càrrec qualsevol indemnització per danys i perjudicis que causi a altres usuaris, a la Fundació Salut i Comunitat oa tercers

4. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i els seus continguts són propietat de la Fundació Salut i Comunitat o de tercers que ens han atorgat la corresponent llicència o cessió de drets. En concret, apareixen o poden aparèixer escrits, articles, elements audiovisuals, marques, logotips, dissenys, dibuixos, i qualsevol tipus d’obra protegida per la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Referent a això, es prohibeix la utilització del logotip de la Fundació Salut i Comunitat, així com la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió dels continguts del portal, excepte autorització expressa del titular dels drets. No obstant, l’usuari podrà realitzar una còpia dels continguts en el seu disc dur o un altre suport, sempre que sigui per al seu ús personal i sense fi comercial, d’acord amb el que estableixen els articles 31.2 i 161 del Reial Decret Legislatiu 1/1996 , de 12 d’abril, que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

5. Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquestes normes està subjecte a la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués passar entre la Fundació Salut i Comunitat i l’usuari, seran competents els jutjats i tribunals que corresponguin, segons la legislació processal vigent.

POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com poden ser visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

La major part dels navegadors d’avui en dia permeten la gestió de les cookies de 3 formes diferents:

  1. Les galetes no s’accepten mai.
  2. El navegador pregunta a l’usuari si s’ha d’acceptar cada cookie.
  3. Les cookies s’accepten sempre.

El navegador també pot incloure la possibilitat d’especificar millor què cookies han de ser acceptades i quines no. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les següents opcions:

  1. rebutjar les cookies de determinats dominis;
  2. rebutjar les cookies de tercers;
  3. acceptar cookies com no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca);
  4. permetre al servidor crear cookies per a un domini diferent.

Tercers

Aquest lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web beacons per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines. Actualment utilitzem les següents solucions per al mesurament del trànsit d’aquest lloc. Podeu veure més informació sobre la política de privacitat de cadascuna de les solucions utilitzades per a tal efecte:

Uso de cookies y política de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies y privacidad

ACEPTAR
Aviso de cookies
Abrir chat
1
Hola,
¿en qué podemos ayudarte?